اهمیت مستند سازی اطلاعات مراقبت سلامت

امتیاز کاربر:  / 1

مستندسازی اطلاعات مراقبت سلامت ﻳﻚ ﻧﻴﺎز ﻣﻬﻢِ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ در اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺳﺖ. و همچنین در تداوم مراقبت بیمار استفاده میشود. زﻳﺮا با ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲشود و با تضمین کلیه ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر، زمینه را....

کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در حوزه سلامت Health GIS

امتیاز کاربر:  / 1

سیستم ­های اطلاعات جغرافیایی GIS (Geographical Information Systems) در راستای جمع­ آوری، سازماندهی، تحلیل و استفاده از داده­ های دارای بعد مکانی (جغرافیایی) ایجاد شده­ اند. داده­ های موجود در یک سیستم اطلاعات جغرافیایی به دو دسته داده­ های مکانی (spatial data) و داده­ های غیرمکانی (non- ....

اجرای برنامه آموزشی جدید رشته فناوری اطلاعات سلامت از مهرماه

امتیاز کاربر:  / 1

به گزارش وب دا برنامه جدید آموزشی رشته فناوری اطلاعات سلامت(HIT) از ابتدای مهر ماه سال جاری در دانشکده علوم پزشکی نیشابور اجرا می شود. دکتر اباصلت برجی معاون آموزشی دانشکده با اعلام این خبر گفت: با توجه به شیوه نامه  هفتاد و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در تیرماه 1398، ب....

مدیرگروه فناوری اطلاعات سلامت دانشکده منصوب شد

امتیاز کاربر:  / 0

  رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور با صدور ابلاغی آقای رضا درودی را به سمت مدیر گروه فناوری اطلاعات سلامت منصوب کرد. به گزارش وب دا متن ابلاغ بدین شرح است: بسمه تعالی جناب آقای درّودی عضو محترم هیئت علمی و سرپرست گروه فناوری اطلاعات سلامت با توجه به تجربه، توانمندی و تعهد جنابعالی بمو....

بهره برداری از اولین پورتال تخصصی گروه های آموزشی، پژوهشی دانشکده

امتیاز کاربر:  / 3

به گزارش خبرنگار وب دا پورتال تخصصی گروه فناوری اطلاعات سلامت(HIT ) دانشکده علوم پزشکی نیشابور از اول شهریور ماه 98به بهره برداری رسید. دکتر اباصلت برجی معاون آموزشی دانشکده گفت: در راستای یکپارچه سازی صفحات اینترنتی گروه های آموزشی، پژوهشی دانشکده و از ابتدای سال جاری طراحی پورتال تخصص....