چاپ مقاله عضو هیات علمی گروه HIT در مجله معتبر European Federation for Medical Informatics (EFMI)

امتیاز کاربر:  / 0

مقاله Usability evaluation of selected picture archiving and communication systems at the national level: Analysis of users’ viewpoints به نویسندگی  آقای دکتر حمیدرضا تدین از اعضای هیات علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت در مجله معتبر EFMI با IF=3.25 چاپ شد .برای دسترسی به لینک مقاله این....

چاپ کتب "انفورماتیک علوم آزمایشگاهی " و "شاخص ها و تحلیل داده های سلامت"

امتیاز کاربر:  / 0

دوعنوان کتاب مرتبط با حوزه مدیریت اطلاعات وانفورماتیک پزشکی چاپ شد. به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات وفناوری دوکتاب در حوزه مدیریت اطلاعات وانفورماتیک پزشکی  توسط اعضای هیات علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت دانشکده به چاپ رسید . دکتر علی اکبرمحمدی معاون تحقیقات وفناوری به وبدا گفت: خانم....

ادامه مطلب: چاپ کتب "انفورماتیک علوم آزمایشگاهی " و "شاخص ها و تحلیل داده های سلامت"

انتصاب مسئول مرکز آموزش مجازی دانشکده

امتیاز کاربر:  / 0

   معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور با صدور حکمی دکتر ابراهیم پور صدقیانی را به عنوان مسئول مرکز آموزش مجازی معاونت آموزشی دانشکده منصوب کرد. به گزارش وب دا متن ابلاغ صادر شده بدین شرح است: «بسمه تعالی» جناب آقای دکتر ابراهیم پور صدقیانی عضو محترم هیات علمی سلام علیکم احتر....

توسعه آموزش مجازی در بستر الکترونیک

امتیاز کاربر:  / 0

 معاون آموزشی دانشکده از  توسعه آموزش مجازی، برگزاری کلاس ها و آزمون های های درسی دانشجویان در بستر الکترونیک خبر داد. دکتر اباصلت برجی در این خصوص وب دا گفت: در راستای توسعه بسته آموزش مجازی، از ابتدای سال 1397، اقدامات گسترده ای شامل برگزاری منظم جلسات کار گروه مربوطه، راه اندازی مرکز....