برگزاری پنجمین جلسه بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

پنجمین جلسه بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی در معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور برگزار شد.

دکتر اباصلت برجی معاون آموزشی دانشکده در این جلسه به تبیین اهمیت و جایگاه بسته های یازده گانه تحول و نوآوری آموزشی علوم پزشکی پرداخت و بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی را یکی از مهم ترین بسته های مذکور عنوان کرد.

وی همچنین گفت: برگزاری آزمون های الکترونیک دانشجویان جزء اولویت های جدید آموزش مجازی بوده و طبق دستورالعمل های وزارتی بر این موضوع تاکید شده و با اجرای این مهم ضمن افزایش سرعت و دقت در کارها و هم چنین حرکت بسمت کیفی سازی فرایند طراحی سوالات نفش بسزایی در صرفه جویی مصرف کاغذ و کاهش هزینه ها دارد.

دکتر ابراهیم پور صدقیانی دبیرکارگروه و از اعضای گروه HIT، گزارشی از اقدامات کارگروه را بیان کرد و گفت: با توجه به ایجاد بستر نرم افزاری سامانه نوید و هم چنین برگزاری کلاس های توانمند سازی ویژه اعضای هیئت علمی از ابتدای ترم جاری همکاران می توانند دوره ها و آزمون های مجازی را طراحی و اجرا نمایند.

وی در ادامه گفت: با توسعه مرکز فعلی آزمون های الکترونیک پردیس می توان درسال های آتی آزمون های  کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی کشوری را بر طبق سیاست های وزارتی و هماهنگی با منطقه آمایشی قطب نهم  شمال شرق کشور را بصورت الکترونیک برگزار کرد.

عضو هیئت علمی دانشکده در پایان افزود: امید داریم در حوزه معاونت آموزشی همزمان با پیاده سازی مرکز آزمون های مجازی پردیس و براساس اصول کارشناسی و استانداردهای آموزشی بتوانیم یکی از مجهزترین مراکز آزمون الکترونیک  در شمال شرق کشور را در نیشابور داشته باشیم.