توسعه آموزش مجازی در بستر الکترونیک

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

 معاون آموزشی دانشکده از  توسعه آموزش مجازی، برگزاری کلاس ها و آزمون های های درسی دانشجویان در بستر الکترونیک خبر داد.

دکتر اباصلت برجی در این خصوص وب دا گفت: در راستای توسعه بسته آموزش مجازی، از ابتدای سال 1397، اقدامات گسترده ای شامل برگزاری منظم جلسات کار گروه مربوطه، راه اندازی مرکز آزمون پردیس، راه اندازی دو سایت تخصصی فناوری اطلاعات سلامت در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی و سایت انفورماتیک پزشکی پردیس، برگزاری جلسات آموزسی کار با سامانه نوید دانشگاه علوم پزشکی مجازی تهران و هم چنین برگزاری کارگاه های مرتبط با توسعه آموزش مجازی، صورت گرفته است.

وی افزود: به استناد قوانین آموزشی از مجموع 17 جلسه درسی واحدهای درسی دانشجویان،  امکان برگزاری 4 جلسه بصورت مجازی امکان پذیر می باشد که بر این اساس از ابتدای مهر ماه جاری برای دروس انفورماتیک سلامت یک، زبان تخصصی 2و شبکه های کامپیوتری گروه HIT،  دوره و آزمون پایان ترم و هم چنین آزمون پایان ترم درس میکروبیولوژی گروه بهداشت محیط   بصورت مجازی برگزار شد.

دکتر برجی در پایان با تاکید بر  سرمایه گذاری در زمینه توسعه آموزش مجازی در دانشکده بعنوان یک نگاه راهبردی و باجدیت بیشتر بیان کرد: در  سال جاری و هم چنین سال1399 نیز در نظر داریم  که این کار توسط کلیه گروه های آموزشی تداوم یافته و  امیدواریم مرکز تولید محتوای الکترونیکی دانشکده تا پایان امسال راه اندازی شود.