انتصاب مسئول مرکز آموزش مجازی دانشکده

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

   معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور با صدور حکمی دکتر ابراهیم پور صدقیانی را به عنوان مسئول مرکز آموزش مجازی معاونت آموزشی دانشکده منصوب کرد. به گزارش وب دا متن ابلاغ صادر شده بدین شرح است:

«بسمه تعالی»

جناب آقای دکتر ابراهیم پور صدقیانی

عضو محترم هیات علمی

سلام علیکم

احتراماً با عنایت به تعهد ، تخصص و تجارب علمی جنابعالی بموجب این ابلاغ به عنوان مسئول مرکز آموزش مجازی معاونت آموزشی منصوب می گردید. امید است در جهت تحقق و پیشبرد اهداف دانشکده کوشا و موفق باشید. در این راستا موارد ذیل مورد انتظار است:

-                           توسعه زیرساخت های نرم افزاری ، سخت افزاری و منابع انسانی مرکز آموزش مجازی

-                           شناسایی امكانات و تسهیلات درون و برون دانشگاهی و سعی در جذب آن برای ارتقای آموزش الکترونیک

-                           جلب مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه ریزی ها و توسعه فعالیت های مرتبط با آموزش مجازی 

-                           برنامه ریزی و تشکیل منظم جلسات  بسته توسعه آموزش مجازی با اعضای هیات علمی

-                           پاسخگویی مکتوب ، دقیق، کارشناسانه و به موقع به درخواست ها و مکاتبات ارجاعی از سوی مسئولین مرتبط 

-                           تهیه گزارش عملکرددوره ای  فعالیت های مرکز آموزش مجازی  در پایان هرترم تحصیلی

-                           برگزاری کارگاههای توانمند سازی ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان در راستای پیشبرد آموزش مجازی

-                           پیگیری جدی و به موقع امور مربوط به توسعه آموزش مجازی در بین اساتید و دانشجویان

دکتر اباصلت برجی

معاون آموزشی دانشکده