افتخارآفرینی دیگر و کسب مدال نقره در حیطه آموزش پزشکی دوازدهمین المپیاد علمی

 

بی کوشش،انتظار ، ندارد ثمر ،بلی

این باغ گردد از اثر پشتکار ،سبز

 

به گزارش مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی و طبق اعلام دبیرخانه المپیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نتایج نهایی آزمون های انفرادی و گروهی دوازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور اعلام گردید.

تیم کلان منطقه 9 آمایشی متشکل از دانشجوی استعداد درخشان دانشکده نیشابور سرکار خانم سارا صادقی به همراه دو نفر از دانشجویان علوم پزشکی مشهد تحت آموزش‌های استاد راهنمای منتخب المپیاد کلان منطقه نه سرکار خانم دکتر تاتاری مدیر مرکز مطالعات و مدرس حیطه آموزش پزشکی المپیاد، موفق به  کسب رتبه دوم کشوری مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تهران  و دریافت مدال نقره گردیدند. این موفقیت و دستاورد بزرگ را به ریاست محترم دانشکده، معاون محترم آموزشی و دانشگاهیان تبریک می گوییم.

قابل ذکر است که در حیطه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران با رتبه اول موفق به کسب مدال طلا  و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رتبه سوم موفق به کسب مدال برنز گردیدند.