جذب_هبات_علمی.png

 

معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی در گفتگو با وب دا به نقل از هیات مرکزي جذب اعضاي هیات علمی  معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: این دانشکده در نظر دارد 6 ردیف استخدامی عضو هیات علمی در رشته هاي علوم پایه و بالینی جذب نماید.

دکتر ابوالفضل نعیم آبادی افزود تخصص‌های مورد نظر دانشکده در این آزمون شامل موارد ذیل می باشد:

 

Untitled.png 

 

وی ادامه داد لازم به ذکر است ثبت نام به صورت متمرکز و اینترنتی بوده و ملاك ثبت نام در فراخوان متقاضیان، گرفتن کد رهگیري می باشد. مهلت ثبت نام متقاضیان تا ساعت 24 مورخ 31 فروردین 1400 و از طریق وب سایت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی امکان پذیر می‌باشد.

متقاضیان می توانند جهت اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

https://b2n.ir/w06201