تماس با گروه

  اطلاعات تماس     
     

نیشابور-بلوار جانبازان-روبروی ورزشگاه انقلاب-دانشکده بهداشت و پیراپزشکی - گروه فناوری اطلاعات سلامت  تلفن 05142632472    داخلی 103,166

خطمستقیم 051-42632580