رشته فناوری اطلاعات سلامتHIT

انتظار می رود در سالهای آینده دانش آموختگان رشته فناوری اطلاعات سلامت، نیروی مورد نیاز اکثر مراکز بهداشتی درمانی و حوزه های ستادی آن را در کشور تامین و از نظر استانداردهای مدیریت اطلاعات در مقایسه با کشورهای منطقه، بالاترین رتبه را کسب نمایند. هدف کلی رشته فناوری اطلاعات سلامت عبارت است از تربیت افراد کارآمدی که بتوانند در زمینه های زیر فعالیت داشته باشند:

۱- مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت مشتمل بر جمع آوری و پردازش داده ها ( سازماندهی، طبقه بندی و محاسبات آماری) و ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات

۲- تامین اطلاعات مورد نیاز جهت دفاع از حقوق بیمار/ مراجعه کننده، موسسات و کارکنان بهداشتی درمانی از طریق حفظ مستندات اطلاعات مراقبت بهداشتی

۳- تامین اطلاعات مورد نیاز به منظور بهره برداریهای آموزشی، پژوهشی، خدماتی و آماری مرتبط به رشته های مختلف پزشکی

۴- بکارگیری فن آوری اطلاعات در حوزه مدیریت اطلاعات سلامت

گروه فناوری اطلاعات سلامت دانشکده علوم پزشکی نیشابور بر آن است نه تنها به عنوان معتبرترين گروه آموزشي در زمينه تربيت نيروهاي متخصص و توليد علوم و ارائه آموزشهاي تخصصي در دانشکده علوم پزشکی نیشابور عمل نماید بلکه قصد دارد در همکاری تنگاتنگ با دیگر گروههای فناوری اطلاعات سلامت در خراسان بزرگ این منطقه را به قطب اصلی تربیت نیروهای متخصص در این زمینه تبدیل نماید.

- پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت ، معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور  ازمهرماه 1396 شروع شده است. 

برای دانلود فایل  سرفصل 97 به قبل وسرفصل 98جدید کلیک کنید