شنبه 3 خرداد 1400, 2:48 ب ظ

دکتر حمید عباسی

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتر فرین تاتاری

دکترای تخصصی آموزش پزشکی

دکتر مریم دلاوری هروی

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

ملیحه نوری سیستانی

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت