شنبه 3 خرداد 1400, 1:56 ب ظ

dr gholami

 

جناب آقای دکتر علی غلامی

مدیر گروه بهداشت عمومی

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

 

شماره تماس:42632475 داخلی126

                        Email address: Aagholami80@yahoo.com , Gholamia1@nums.ac.ir

 

جهت مشاهده رزومه کلیک نمایید