شنبه 3 خرداد 1400, 12:54 ب ظ

 

  

 

 

QYFCEODYCNMXJOUPB2M4PUDWTU

 

شرح وظایف اداره دانش آموختگان
  1- بررسی پرونده تحصیلی دانش آموخته از هنگام ثبت نام تا زمان دانش آموختگی بر اساس قوانین تدوین شده ذیل:

   الف – دستور العمل ثبت نامی
   ب- آئین نامه های آموزشی
   ج – سرفصل دروس و برنامه های درسی
   د – مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشكی
   2- استعلام‌ از مدیریت امور دانشجویی به منظور اعلام بهره مندی دانش آموخته از امكانات صندوقهای رفاه
 نظر به اینكه دانشجویان در دوره تحصیل از امكانات رفاهی دانشگاه (وام تحصیلی، وام ضروری، هزینه خوابگاه و ودیعه مسكن و ...) ممکن ایت بهره مند گردیده باشد، به منظور استرداد وامها و تقسیط آن دانشجویان ملزمند به اموردانشجویی  دانشگاه ( اداره رفاه ) مراجعه و پاسخ استعلام اداره دانش  آموختگان را گرفته و برای تكمیل پرونده، به كارشناسان اداره دانش آموختگان تحویل دهند .
 شایان ذكراست : دانشجویانی كه در مقاطع ناپیوسته و یا تكمیلی تحصیل می كنند باید تسویه حساب مقطع تحصیلی قبلی را داشته باشند .

   3-اعلام دانش آموختگی دانش آموختگان مرد (مشمول خدمت وظیفه عمومی ) به معاونت وظیفه عمومی ناجا
  دانش آموخته ملزم است در زمانی كه اداره دانش آموختگان اعلام می كند به دبیرخانه آموزش دانشگاه مراجعه و نامه مذكور را - كه در پاكت   مهر شده به مهر محرمانه قرار دارد- گرفته ، همراه بقیه مدارك  توسط اداره پست به اداره وظیفه عمومی ناجا به منظور صدور دفترچه آماده به  خدمت، تحویل دهد.
   4- اعلام دانش آموختگی دانش آموختگان به مركز امور دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.

دانشجویان محترمی که فارغ التحصیل شده اند جهت پیگیری فرم فراغت از تحصیل با مراجعه به آدرس http://medicalportal.behdasht.gov.ir/medicalportal/TG.aspx از طریق مرورگر کروم اقدام نمایند.
  این فرم كه خلاصه ای از وضعیت تحصیلی نهایی دانش آموخته است پس از بررسی كامل پرونده به مركز امور دانشجویی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی ارسال می شود و مركز یاد شده پس از ثبت در رایانه موضوع را به مراكز مربوط اعلام می نماید.
  5- اعلام دانش آموختگی دانش آموختگانی كه مشاغل آنان نیاز به پروانه دارد به اداره كل صدور پروانه ها -برخی از «رشته مقاطع» تحصیلی برای انجام خدمات قانونی  در ایران، نیاز به پروانه كار دارد- در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.
  6- صدور گواهینامه موقت تحصیلی
  دانش آموختگان دانشگاهها در برابر تحصیل رایگان و یا استفاده از سهمیه قبولی مناطق تعهداتی به دانشگاهها می‌سپارند كه برای گرفتن مدرك  تحصیلی دائم خود می‌باید آن تعهدات را انجام دهند.  گواهینامه موقت تحصیلی برای دانش آموختگانی صادر می شود كه تعهد خدمتی دارند و هیچگونه مدركی مبنی بر دانش آموختگی خود نداشته و  امكان گرفتن دانشنامه را نیز ندارند. مشروط به اینكه وضعیت خدمت طرح لایحه نیروی انسانی را مشخص نموده و هنوز به طور كامل تعهدات خود را انجام نداده اند.
  الف : تعهدات آموزش رایگان مربوط به دانش آموختگانی است كه در دوره های روزانه تحصیل كرده و در آزمون ورودی دانشگاه از سهمیه «منطقه یك ،  شاهد، خانواده شهدا. رزمندگان، نهضت و جهاد» استفاده نموده اند. ایشان ملزمند پس از پایان تحصیل ، برابر مدت تحصیل خود در هر نقطه از ایران  خدمت نمایند، انجام خدمت سربازی پس از فراغت از تحصیل و طرح لایحه نیروی انسانی نیز در مدت مذكور محاسبه می شود.
  ب : تعهدات آموزش رایگان و منطقه ای : مربوطه به دانش آموختگانی است كه در دوره روزانه تحصیل كرده و در آزمون ورودی دانشگاه از سهمیه  « منطقه  دو ، سه ، چهار ، پنج و عشایر استفاده نموده اند این دسته از دانش آموختگان ملزمند برابر سالهای تحصیل در منطقه ای كه پذیرفته شده اند،  تعهد منطقه ای خود را انجام  دهند و علاوه بر تعهدات منطقه ای، برابر مدت تحصیل، تعهدات آموزش رایگان خود را در ایران انجام دهند.
  ج : تعهدات منطقه ای دانش آموختگان دوره شبانه دانشگاه : دانش آموختگانی كه سهمیه پذیرش آنان در آزمون منطقه دو و سه بوده و در دوره شبانه دانشگاه پذیرفته شده اند فقط تعهد منطقه ای دارند و آن تعهد برابر سالهای تحصیل در منطقه ای است كه پذیرفته شده اند.
 د : دانش آموختگان دوره شبانه كه رشته تحصیلی آنها مشمول خدمت طرح می‌باشد (به استثنای دانش آموختگان بند «ج») فقط تعهد انجام طرح لایحه  نیروی انسانی دارند و مشمول تعهدات منطقه ای و آموزش رایگان نمی شوند.
 شایان ذكر است كه گواهینامه موقت برای دانش آموختگانی صادر خواهد شد كه از زمان دانش آموختگی آنان بیش از مدت تعهدشان نگذشته باشد و  تعهدات خاص (طرح لایحه نیروی انسانی، نظام وظیفه ) خود را انجام داده باشند.
  7- صدور تأییدیه تحصیلی
  تاییدیه تحصیلی از مدارك مهم تحصیل است كه این اداره صادر و به صورت محرمانه به سازمان درخواست كننده ارسال می كند.
  الف : شرایط صدور تائیدیه تحصیلی : دریافت فرم درخواست تاییدیه از مبادی مربوط می باشد و هماهنگی تعهدات خاص و منطقه ای از اهم امور  است كه با محل به كارگیری دانش آموخته باید مورد توجه قرار گیرد.
  ب: تصویر گواهی پایان خدمت طرح نیروی انسانی و یا معافیت از آن بایستی ضمیمه درخواست باشد .
  ج : مؤسسه و سازمان به كارگیرنده دانش آموخته ملزم به اجرای تمام بندهای تائیدیه تحصیلی است.
  د: تائیدیه تحصیلی برای دانش آموختگان بورسیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس درخواست ریاست محترم‌ دانشگاه بقیه ا... (عج)   صادر می شود .
  هـ : تائیدیه تحصیلی برای دانش آموختگان بورسیه ارتش براساس درخواست دانشگاه علوم پزشكی ارتش صادر می‌شود.

  8- صدور گواهی:
  برای دانش آموختگانی كه قصد ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و یا شركت در آزمونهای استخدامی را دارند براساس دستورالعمل ثبت نامی مربوط و  درخواست آنان، گواهی محرمانه صادر و با درج جملة « این گواهی فاقد ارزش قانونی دیگری از جمله ترجمه می باشد» به مراكز مربوط ارسال می شود.
  9-صدور دانشنامه :
  مدرك تحصیلی دانشگاهی است كه پس از انجام كلیه تعهدات آموزشی به دانش آموخته تحویل می‌گردد .  برابر دستورالعمل شماره 17560 مورخ 1/2/84 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تمامی دانش آموختگانی كه سند تعهد خاص ندارند، می‌توانند   برای گرفتن دانشنامه تحصیلی به دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه و با ارایه مدارك مشروح ذیل دانشنامه و مدارك تحصیلی خود را دریافت كنند .
  الف: مدارك مورد نیاز دانش آموختگان دوره های شبانه و شاهد برای دریافت مجوز تحویل مدرك تحصیلی
  ب: مدارك مورد نیاز دانش آموختگان مقاطع تحصیلی كاردانی و كارشناسی پیوسته برای دریافت مجوز تحویل مدرك تحصیلی
  ج: مدارك موردنیاز مقطع دكترای پزشكی ، داروسازی ، دندانپزشكی برای گرفتن مجوز تحویل مدرك تحصیل.
  د: مدارك مورد نیاز مقطع كارشناسی ارشد و دكترای Ph.D.دكترای علوم آزمایشگاهی برای دریافت مجوز تحویل مدرك تحصیلی
  ه: مدارك مورد نیاز مقاطع تخصصی و فوق تخصصی برای دریافت مجوز تحویل مدرك تحصیل